Attraktion

HR+kommunikation – 3 tips för ett bättre samarbete

hr och kommunikation

Trots att det blivit mer tydligt att befintliga och potentiella medarbetare tycker att arbetsgivarvarumärket representerar ett företags varumärkeslöfte, kan samarbetet mellan HR och marknad ibland kännas svårt och kanske rentav lite omöjligt att få till.

Consumer Branding har länge setts som kärnan i branding och har en längre historia och större acceptans som en faktor för framgångsrika affärer än Employer Branding. Dock har intresset för Employer Branding ökat de senaste åren. Även insikten att det är en viktig parameter att arbeta med för att attrahera och behålla talanger idag och för att nå framtida mål.

Att HR som står inför utmaningen att bygga sitt Employer Brand bör kroka arm med marknadsavdelningen tvistar inte längre de lärda om. Frågan är bara hur man ska gå tillväga och på vilket sätt man ska arbeta mot sina gemensamma mål – att vara en attraktiv arbetsgivare samt att vara en attraktiv leverantör av sin vara eller tjänst. Genom att tänka på sitt Employer Brand som en spegling av företagets Consumer Brand blir frågan om hur och vilka gemensamma mål man ska sätta upp förhoppningsvis lite tydligare. Ditt varumärke påverkas av såväl dina kunder och framtida konsumenter som av dina anställda och framtida arbetssökande.

Tre tips på hur du går till väga

Så i vilken ände börjar man för att skapa ett attraktivt brand, vare sig vi pratar om vårt Employer Brand eller Consumer brand? Rent praktiskt är gemensamma forum för insikt i varandras prioriteringar och projekt inför året det viktigaste –  hur ser HR-året såväl som marknadsåret ut? Vilka kommande initiativ finns som jackar i varandra och hur gifter vi samman våra aktiviteter och budskap?

  • Ta ditt företags budskap, värderingar, kultur och visioner och paketera i linje med den produkt eller tjänst ni säljer. När allt kommer omkring kommer ju många av de personer som ni anställer att arbeta för att sälja såväl era produkter/tjänster som er kultur och era värderingar.
  • Gränsen mellan internt och externt suddats alltmer ut. Idag kan vi söka fram det mesta om en arbetsgivare och inköpskällor. Att vara autentisk och transparent kring såväl arbetsgivarvarumärket som kring de produkter/tjänster företaget säljer blir allt viktigare och ställer stora krav på att HR och marknad arbetar nära och synkroniserat.
  • Att ha ett tydligt paketerat EVP (Employer Value Proposition) och aktivt kommunicera det innebär inte bara att ni kommer att attrahera talanger, utan också att de redan tidigt får ett löfte om vad som kan förväntas när man är anställd. Den som väljer arbetsgivare baserat på bland annat upplevelsen att företagets varumärkeslöften matchar ens egna värderingar, är mer sannolik att bli långsiktigt anställd och högpresterande i sitt yrke.

Vi på Rekryteringsbyrån Wise Professionals jobbar mycket aktivt med vårt brand utifrån en One Brand-strategi där alla våra målgrupper är potentiella kunder – kandidater – konsulter – medarbetare. I vårt branding-arbete är kulturen en grundläggande byggsten där allt är i rörelse – en dag är du kandidat en annan dag kund och en tredje dag kanske vår nya kollega. Vår största tillgång är våra konsulter, våra kollegor och alla de möten vi årligen gör – alla vi som arbetar på Wise Professionals och alla dem vi i olika former kommer i kontakt med är ambassadörer och bärare av vår kultur och vårt varumärke. Det är det som formar oss, det som är unikt för oss, och således är det också just det som bygger vårt brand.

Om ni är intresserade av att höra mer om One Brand-strategier, hur man bygger och paketerar en stark kultur och attraherar framtidens talanger och kunder, hör av er till oss så berättar vi mer! 

/Annika Bagge & Camilla Wikland Branding & Attraction Manager/Head of People & Culture Rekryteringsbyrån Wise Professionals

Mer läsning från kunskapsbanken