Kompetensförsörjning

Vad är en interim ledningsgrupp?

interim ledning

Nyligen gick jag från att vara VD för dotterbolaget Wise Professionals till att bli VD för koncernen Wise Group. En sådan överflyttning skulle vi ha kunnat göra lite flytande eftersom vi arbetar nära varandra till vardags i samma företagsgrupp och i samma hus.

Alltså – hur skapar vi maximal tydlighet i övergången? I vår ledningsgrupp på Wise Professionals tänkte vi från början att vi skulle se på min exit som att jag gick till ett ”externt” bolag. Det skulle finnas en tydlig tidsgräns – före och efter. Jag skulle göra en intern överlämning mot TF VD Andreas Cederlund och den interim ledning vi riggat under tiden en ny VD rekryteras. Samma ”riter” och rutiner som vi har för andra medarbetare som slutar – avtackning och avslutning skulle genomföras.  Vi har fått ”glädjas” och ”sörja” och kan nu gå vidare. Precis som det ska vara.

Rent praktiskt har ledningsgruppen varit och fortsätter att vara tydliga i sin kommunikation till organisationen om hur den ska fungera nu på kort sikt. Det gäller att ständigt och öppet kommunicera på många olika vis särskilt i en ”nätverksorganisation” som Wise Professionals. Hur det går med rekryteringen av den nya VD:n, är en fråga som ska ställas till interim ledningen och inte till mig. Precis som man behandlar den frågan i våra andra dotterbolag.

Personligen skiljer jag på vilka frågor som hör till daglig ledning på Wise Professionals och vilka frågor som kommer till mig för att jag har specialistkunskap i vissa avseenden eller som är kopplade till mitt nya uppdrag som koncern VD. De senare besvarar jag gärna om jag kan, men i övrigt är jag konsekvent med att hänvisa till interim ledningen.

Så mitt råd är att hålla löpande kommunikation internt kring hur processen ser ut och hur vi hanterar olika typer av frågor. För egen del måste jag ha disciplin och tydligt hänvisa till mina efterträdare när jag får frågor av operativ karaktär av mina tidigare medarbetare så att det är tydligt och jag inte underminerar för den ledning som jag överlämnat till.

Mer läsning från kunskapsbanken