Employer Branding

Hemligheten bakom en attraktiv företagskultur

Vad kul att du är här! Det betyder nämligen att du är en av de där viktiga personerna som vill skapa en bättre arbetsplats och satsa på dina medarbetare. Det kan du absolut göra genom att förändra eller förstärka er företagskultur. I den här guiden får du våra bästa verktyg för att komma igång med kulturarbetet på allvar och ta er verksamhet till nästa nivå. En förankrad företagskultur där medarbetare lever och agerar enligt önskade beteenden skapar det välmående och engagemang som är så viktigt för att bygga ett högpresterande företag.

Hämta guiden
rekryteringsannonser

01.

Identifierar er företagskultur

Ett av de vanligaste misstagen i organisationer som gör kulturförändringar är att man inte identifiera företagskulturen på rätt sätt. Här berättar vi hur du tänker rätt från början.

02.

Praktiska verktyg för att arbeta fram en företagskultur

Det är många delar som måste pusslas ihop när en företagskultur sätts. Här går vi igenom allt du måste ha med i din planering för att få så bra resultat som möjligt.

03.

Samarbetet med medarbetarna

Att involvera medarbetarna i kulturarbetet är en viktig framgångsfaktor. Men det kan lätt bli rörigt och ineffektivt om det inte görs organiserat. Få en tydlig bild av när och hur medarbetarna ska delta för att det ska bli värdefullt för processen.

04.

Mätning och uppföljning

Att mäta förändringsarbete är avgörande för att utvärdera om projektet varit lönsamt, men också för att prioritera satsningar framåt. Sätt upp rätt mätvärden kring hur beteende- och kulturförändringarna påverkat både medarbetares och bolagets prestation.

Vi räknar med dig

När du har läst guiden kommer du veta om ni behöver göra förändringar i er företagskultur, vilka delar som är viktigast att fokusera på och hur du ska gå tillväga för att bli framgångsrik.

Nu är det dags att skapa lite arbetsplats-magi!

Get Wise

Hämta din guide