Skip to content

Konsultporträtt

Möt Zoenike Blomqvist

Vi har träffat Zoenike Blomqvist som jobbar som konsult via Wise Professionals. Zoenike delar med sig av erfarenheter som konsult, uppdraget och finfina tips!

Zoenike Blomqvist

Recruitment Partner 

32 år gammal emigrerad göteborgare som numera huserar i metropolen Stockholm. Brinner (givetvis) för riktigt dåliga ordvitsar, men även för matlagning och möten med människor i alla dess former. Sadlade om till personalvetare efter många år inom restaurang och servicebranschen och har sedan studietiden arbetat med Talent Acquisition.

Varför valde du Wise Professionals?

Det var lite kärlek vid första ögonkastet, eller efter första intervjun då med bästa Martina Kolga så att säga. I jämförelse med de andra jobb jag sökte efter examen blev jag riktigt imponerad kring hur proffsigt men samtidigt varmt bemött man blev. En annan avgörande faktor var tryggheten kring de faktum att alla jag skulle ha runt omkring mig faktiskt är specialister inom just HR och TA; det jag ska jobba med! Det kändes tryggt och lockande.

Berätta lite om ditt uppdrag! 

Just nu arbetar jag som Recruitment Partner hos Stockholm International Water Institution (SIWI). SIWI är ett icke-vinstdrivande institut med ett brett utbud av expertis inom vattenförvaltning – från sanitet och vattenresursförvaltning till vattendiplomati. Här arbetar världens främsta specialister inom området, och man samarbetar bland annat med FN och UNCEF kring vattenfrågor, utvecklar kapacitet och erbjuder policyråd till länder, samhällen och företag. I början av året behövde SIWI hjälp med de många rekryteringar som var planerade, och eftersom de inte har någon rekryterare på heltid ansvarade jag för samtliga processer själv. Efter att processerna nu är avklarade arbetar jag idag med att implementera ett nytt ATS (Teamtailor) efter att ha kartlagt hur mycket tid och pengar rekryterande chefer (och HR) skulle spara in genom att använda sig av ett GDPR-vänligt och mer effektivt system. Jag har satt upp intervjumallar, ordnat en ny karriärsida och utbildar chefer i systemet samt tagit fram en omfattande rekryteringsguide för SIWI:s framtida processer.

Vad är det bästa med att vara konsult?

Det bästa med att vara konsult är möjligheten att få utvecklas inom sitt område i snabbare takt än vad man kanske hade fått möjlighet att göra om man arbetade på ett och samma ställe. Det förtroendet man får från kunden direkt när man kommer in som expert gör att man får en ”lets do it-känsla” och kommer i gång snabbt! Jag har svårt att tro att jag hade fått ansvara för alla de ovan nämnda delarna så här tidigt i min karriär om jag inte hade vågat ta mig an ett konsultuppdrag. 

Vad är det mest utmanande med att vara konsult?

Med allt det där härliga som jag nämnde innan kan det ju såklart samtidigt vara utmanade med just förtroendet man får. Man har höga förväntningar från kunden direkt från start, och det gäller att till viss del ta eget ansvar kring att verkligen se till att man fokuserar på rätt uppgifter. Är man osäker kring förväntningarna tycker jag det är viktigt att prata med sin konsultchef snabbt så att man kan få guidning och hjälp om så behövs. 

Stort tack Zoe för det arbete du gör och tack SIWI för det fina arbete ni gör runt om i världen, och för världen!

Bli inspirerad!

Ta del av mer inspiration
Event

Administration Day 2024

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Ta del av mer inspiration