Skip to content

Yrkesguide: Divisionschef

I den här yrkesguiden pratar vi om rollen som Divisionschef. Vi belyser inte bara de vanliga arbetsuppgifterna och förväntad lön utan även framtidens potential och de nödvändiga stegen för att bli en framstående ledare inom divisionens värld.

Vad gör en Divisionschef?

En Divisionschef, kan även kallas för enhetschef, spelar en avgörande roll i företagets övergripande ledning. Deras huvudsakliga ansvar är att leda och övervaka en specifik enhet eller division inom organisationen. Detta inkluderar att utveckla och implementera strategier för att säkerställa enhetens framgång och bidra till företagets övergripande mål.

Vanliga arbetsuppgifter för en Divisionschef

Som Divisionschef kan arbetsuppgifterna variera beroende på bransch och företag, men vanliga ansvarsområden inkluderar:

  • Strategisk Planering: Utveckla och implementera strategier för att säkerställa enhetens tillväxt och lönsamhet.
  • Personalhantering: Ledning och stöd till teamet, inklusive rekrytering, utbildning och utvärdering av prestationer.
  • Budgetansvar: Övervaka och hantera budgetar för att säkerställa kostnadseffektivitet och lönsamhet.
  • Rapportering: Regelbunden rapportering till överordnad ledning om enhetens prestationer och framsteg.
  • Affärsutveckling: Identifiera och utvärdera affärsmöjligheter för att öka enhetens marknadsandel och bidra till företagets övergripande framgång.

Let’s talk!

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort! 

Framtiden för Divisionschef

Framtiden ser lovande ut för rollen då företag fortsätter att expandera och anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden. Enheten eller divisionens framgång blir allt viktigare för företagets övergripande hälsa, vilket kommer att hålla efterfrågan på kompetenta Divisionschefer hög.

Lön – vad tjänar en Divisionschef?

Lönen för en Divisionschef varierar beroende på faktorer som erfarenhet, bransch och företagets storlek. Generellt sett kan en Divisionschef förvänta sig en konkurrenskraftig lön, ofta med möjligheter till bonusar och förmåner.

Vill du veta mer om vilka jobb du kan få inom ledarskap? Ta del av våra lediga jobb här!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Success Story

The Pace rekryterar nyckelroll för svensk beredskap

Den nya rollen blir en nyckelfunktion för uppdraget. Som spindeln i nätet ansvarar rollen för att samordna arbetet ute i de 6 olika bredskapsregionerna i landet. Rollen kräver en stark lagspelare, med fallenhet för projektledning samt en utomordentlig förmåga att kunna koordinera och säkerställa att minsta lilla detalj är på plats.
Ta del av mer inspiration

Utbildning och erfarenhet – Hur blir man Divisionschef?

Att bli en Divisionschef kräver vanligtvis en kandidatexamen inom affärsområdet eller en relaterad disciplin. Många Divisionschefer har också avancerade grader som MBA. Erfarenhet inom ledning och ökande ansvar inom företaget är ofta nödvändig för att kvalificera sig för denna position.

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen?

För att excel inom rollen som Divisionschef är det viktigt att besitta följande personliga egenskaper:

  1. Ledarskap: Förmågan att inspirera och leda teamet mot gemensamma mål.
  2. Strategiskt tänkande: Att kunna utveckla och genomföra långsiktiga strategier för enhetens framgång.
  3. Kommunikationsfärdigheter: Effektiv kommunikation med teamet och andra avdelningar inom organisationen.
  4. Problemlösning: Förmågan att identifiera och lösa komplexa problem som kan uppstå inom enheten.
  5. Affärssinne: Förståelse för företagets övergripande mål och hur enheten kan bidra till dessa mål.

Att vara en Divisionschef är en utmanande men givande karriär där ditt ledarskap och strategiska tänkande spelar en avgörande roll i att forma företagets framtid och framgång.