Specialiserade chefer

Chefsrekrytering och specialistroller

chefsrekrytering

Leda på rätt grunder

Kompetensbaserad rekryteringsmetod

Vår metod inom rekryteringsarbetet är kompetensbaserad rekrytering. För att hitta rätt kandidater både i vår chefsrekrytering och när vi rekryterar specialister fokuserar vi framför allt på professionen och de kompetenser som är betydande för rollen, där krav på branscherfarenhet inte är ett måste. En metod som har visat sig ge väldigt goda resultat.

Nå ut till kandidater

Attrahera och rekrytera chef eller specialist

För att attrahera rätt kandidater jobbar vi med annonsbaserad specialist- och chefsrekrytering via vår egen webbplats, externa jobbsidor och sociala kanaler. Vi väljer noga ut de mest relevanta kanalerna så att den når rätt kandidatmålgrupp. Dessutom har vi en stor spridning i våra breda nätverk och egna kandidatdatabaser.

Exempel på roller inom specialist- och chefsrekrytering

 • Analytiker
 • Affärskonsult och rådgivare
 • Affärsområdeschef
 • Byggprojektledare
 • COO
 • Designchef
 • Fastighetschef
 • Inköpschef
 • Inköpare
 • Kvalitetschef
 • Logistik och tekniknära tjänster
 • Projektchef
 • Projektledare
 • Vd
 • Verksamhetschef
 • Verksamhetsutvecklare

Alla rekryteringskonsulter som jobbar med att rekrytera specialister och chefer är seniora med bred kompetens och varierad branscherfarenhet av verksamhetsförståelse och affärsnytta. Vid rekrytering av chefer och bedömning av potential hos ledare genomför vi alltid arbetspsykologiska tester som mäter personliga egenskaper och kapacitet. Vi rekommenderar också ett test som mäter destruktiva stressbeteenden. De många dimensionerna, nyanserna och insikterna som skapas gör att verktygen blir lika värdefulla i bedömning som utveckling eller onboarding.

rekryteringsföretag malmö

En ledare för framtiden

Vem letar du efter?

Beskriv den chefsroll du söker så kontaktar vi dig med ett lösningsförslag inom kort.