Skip to content

Operativa chefer

Rekrytering av operativa chefer

Vi på Wise Professionals är experter på rekrytering av operativa chefer och specialister. Våra enkla och kvalitativa processer gör att vi snabbt hittar rätt ledare och specialist för just din verksamhet.

Vi hjälper dig att rekrytera rätt operativ chef eller specialist.

Oavsett om det handlar om att öka produktiviteten, förbättra kvalitetskontrollen eller hantera komplexa projekt, så har vi den erfarenhet som krävs för att hitta rätt operativa chef för din organisation. Vårt mål är att matcha din organisation med en operativ chef som inte bara har den tekniska expertisen, utan också den ledarskapsförmåga som krävs för att driva din verksamhet framåt. Oavsett om du behöver en divisionschef, gruppchef och platschef så har vi ett gediget nätverk av operativa chefer.

De ledare som placeras på rätt plats, med rätt motivationsfaktorer och kompetenser, blir en stark drivkraft för innovation, produktivitet och framgång, med målet att stärka företagets position på marknaden och konkurrenskraft på lång sikt.

Varför är operativa chefsroller viktiga och så svåra att hitta?

”Den operativa chefens roll är avgörande för att koppla samman både de hårda och mjuka värdena i affären – siffror och människor. Det är genom rätt person och ledarskap som goda resultat och en fin leverans kan uppnås. Det är därmed enormt viktigt att investera både tid och resurser vid uppstart av en sådan här process. Det finns många duktiga operativa chefer där ute, likväl som det motsatta. Det handlar därmed om att skapa goda förutsättningar för att finna rätt person just för din egen verksamhet. Det är en komplex uppgift där det handlar om att se till personens erfarenhet, personlighet och den specifika miljön som denna person kommer att verka i. Att anställa en operativ chef är därmed kritiskt för verksamhetens framgång.”

Jessica Tschöp, Rekryteringskonsult

Våra kunder gillar det vi gör!

Visste du att vi har över 1 600 nöjda kunder? Här är bara ett urval av dem.

“Det jag värdesatte högt var den löpande informationen och snabba kommunikationen. Jag behövde inte vänta eller ta kontakt själv utan allt flöt på hela tiden i ett tempo som överträffade mina förväntningar. Jag uppskattade verkligen att vi var igång med processen så snabbt, trots att semestertider väntade runt hörnet.”

Amanda Schött Franzén Director Secondary Publishing Nordic Region, Sanoma Utbildning

“Vi har inte tiden eller kontakterna som behövs för att hitta dessa specialister. Efter vårt första samarbete med Wise förra året var jag supernöjd. Det handlar dels om metodiken och verktygen som används. Men det är också personbundet – Åsa Funke var fenomenal, så därför ringde jag henne igen!”

Ann Rossenbeck HR Chef, Bona

“Behovet var att hitta en specialist inom strategiskt inköp och med den profil som Wise innehar kändes valet rätt och naturligt. Samarbetet var, som tidigare, tydligt och strukturerat avseende arbetet att få fram rätt kravprofil inför start av rekryteringsprocess till löpande uppföljning, status och inkommande kandidater till färdig rekrytering”

Stefan Gyllencreutz Sales manager/partner, Panea AB

Vilka roller kan vi hjälpa dig med?

Vi är specialiserade på att hitta ledare som hjälper din organisation att nå målen. Vi har ett brett nätverk av kandidater från olika branscher och bakgrunder, och vi vet hur vi hittar den person som kan göra störst skillnad för ditt företag. Vi arbetar med våra kunder för att förstå deras kultur och värderingar, och vi tar hänsyn till dessa faktorer när vi matchar kandidater. Vi hjälper dig bland annat att hitta din nästa:

Våra referenser

Kontakta oss när du behöver rekrytera chefer och specialister

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort!

Bli inspirerad!

Ta del av mer inspiration
Event

Administration Day 2024

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Ta del av mer inspiration