Rekrytering

Behöver du hjälp att attrahera och anställa nya medarbetare? Är du mån om ditt arbetsgivarvarumärke? När du anlitar oss för en rekrytering garanterar vi kvalitet och personligt bemötande genom hela processen och har alltid dig och ditt arbetsgivarvarumärke samt kandidatupplevelsen i fokus.

 

Kontakta oss

UNICEF Sverige har arbetat med Wise Professionals sedan 2012. Det som utmärker arbetet är en gedigen process för att ta fram kravprofil, aktivt bidrag med varierande profiler på kandidater och en noggrann process för utvärdering och referenstagning. Vi har varit mycket nöjda med de rekryteringar som Wise Professionals har gjort för oss.

Per Westberg, Vice Generalsekreterare Unicef

Vår rekryteringsprocess

Detta är vår standardprocess, vi skräddarsyr alltid vår process utifrån kravprofil och våra kunders behov.

Uppstart

Vi ser över ditt behov och gör en grundlig analys för att få fram en riktigt skarp kravprofil, bland annat utför vi vad vi kallar speeddejting med personer som kommer att arbeta nära den aktuella rollen. När kravprofilen är satt är det dags att skriva annons och välja annonskanaler. Som experter inom attraktion och kandidatbeteenden hjälper vi dig att hitta rätt mediekanal och kommunikationslösning med din målgrupp i åtanke.

Tester och urval

Vi börjar med att gallra bland alla ansökningar för att hitta de som bäst stämmer överens med kravprofilen. Utvalda kandidater får sedan göra olika tester för att vi tidigt ska få en uppfattning om hur väl de stämmer in på kravprofilen.

Matchning

När vi nu har vi fått en tydligare bild av våra kandidater, kontaktar vi dem för en kort intervju per telefon. Känns allt fortsatt bra så blir nästa steg en längre kompetensbaserad intervju hos oss på Wise Professionals.

Presentation

Vi presenterar utvalda kandidater för er med en kort sammanfattning från vår intervju och återkopplar på de tester kandidaten utfört. Därefter får ni intervjua de utvalda kandidaterna på plats hos oss på Wise Professionals eller hos er.

Referenser & uppföljning

När slutkandidaten är vald tar vi alltid tre referenser, varav minst en tidigare chef. När rekryteringen är slutförd och kandidaten väl är på plats kontaktar vi dig efter 1 månad och efter 5 månader för att säkerställa nöjdhet hos båda parter under vår garantiperiod på 6 månader.

Vi är specialister på rekrytering inom

Du hittar oss här

En kort film om Rekryteringsbyrån

Andra tjänster inom rekrytering

Exempel på rekryteringsuppdrag vi genomfört

Läs mer om rekrytering

Lär dig något nytt, inspireras och få tips med våra whitepapers, event och blogginlägg.