Hel rekrytering

Rekrytera personal på rätt sätt

Att rekrytera personal handlar om att hitta den kompetens som matchar ditt behov, men också företagets kultur och affärsstrategi. För att lyckas med hållbara och långsiktiga rekryteringar behöver du jobba kompetensbaserat – en metod fri från fördomar med fokus på kompetens och potential.

Läs mer

Svårt att hinna med?

Vi sköter hela rekryteringsprocessen

Vi hjälper dig att rekrytera personal inom HR, lön, ekonomi & finans, marknad & kommunikation och Business Administration. Genom ett projektbaserat arbetssätt driver våra erfarna rekryteringskonsulter hela processen från start till mål med struktur och tydliga tidsplaner. Vi jobbar med AI i vår annonsering och med automatisering för att hålla rekryteringsprocessen både effektiv och fördomsfri, och med digitala verktyg för arbetspsykologiska tester och referenstagning – för bästa resultat. Den mänskliga aspekten fångar vi upp genom att rekryteringskonsulterna får mer tid för personliga möten och ”speedmeetings” på din arbetsplats, så att vi kan säkerställa att personen passar in i er företagskultur. Har du bråttom? Inga problem. Vi är vana att jobba med expressrekryteringar.

Alltid kompetensbaserat och fördomsfritt

Kandidatupplevelse

En rekrytering är en investering. Din nya medarbetare ska trivas, bli engagerad, produktiv och bidra till affärsmålen. För att skapa bra förutsättningar för långsiktiga matchningar jobbar vi med kompetensbaserad rekrytering där vi alltid utgår från potential och kompetens. Vårt urvalsarbete är fördomsfritt och säkerställer en rättvis rekryteringsprocess där alla individer bedöms på likvärdiga grunder. Vi tror på styrkan i olikheter och att arbetsplatser som präglas av mångfald och inkludering driver innovation och positiva resultat.

glad-kvinna-och-man registrera

Proffsigt bemötande

Kandidatupplevelse i världsklass

Att skapa en riktigt bra upplevelse för kandidaten oavsett om den får ett nej eller ett ja är en ledstjärna när vi rekryterar personal. Intrycket kandidaterna får har stark koppling till din Employer Branding och kan vara avgörande för om personen återkommer till ert företag som jobbsökande – eller kund – i framtiden. Vi satsar på kandidatupplevelsen och ber hela tiden om feedback från kandidater om hur de upplevt processen.

kreativt möte

4 300

Kandidatmöten

72

i NPS för intervjuer

730

Matchningar per år

Så går det till

5 steg till en lyckad rekrytering

Steg 01

Uppstart

För att få bra fart på processen liknar den ett projekt där rekryteringskonsulten är projektledaren som tar dig från start till mål med din önskade rekrytering. Redan från dag ett sätter vi en tydlig tidsplan med inbokade möten som blir ett arbetsdokument över hela processen. Startskottet är ett möte för att få en tydlig bild av ert behov och lägga grunden till en riktigt skarp kravprofil. Vi genomför också “speedmeetings” med personer som kommer att arbeta nära den aktuella rollen för att få en bra bild av företagskulturen – en viktig pusselbit i urvalsarbetet. När vi har en färdig kravprofil tar vi fram material för annonsering. För att hitta rätt snabbt tar våra specialister inom attraktion fram den bästa kommunikationslösningen för målgruppen och sprider annonsen på rätt plattformar, samtidigt som de searchar i relevanta nätverk.

Steg 02

Tester och urval

Bäst resultat får du alltid när ansökningarna är anonymiserade och enbart bedöms utifrån kompetens och potential. Här tar vi hjälp av vår digitala administrativa kollega roboten Glenn som är tränad i digital rekrytering och personlig kommunikation. Vi jobbar med en kompetensbaserad och fördomsfri metod där skallkrav (minimikrav) och personlighetstester är en del av urvalsarbetet, oavsett om det är en specialist- eller chefsrekrytering. För att kunna sålla effektivt använder vi oss av tester tidigt i processen. Vi är också noga med att återkoppla till de kandidater som inte har gått vidare.

Steg 03

Matchning

Först när vi fått fram ett antal kandidater som är en god matchning kontaktar vi dem för en kortare telefonintervju. Om allt känns bra genomför vi kompetensbaserade intervjuer kopplade till uppdraget på vårt kontor. Intervjuerna är ett komplement till testresultatet för att säkerställa att kandidaten verkligen har rätt egenskaper och rätt kompetens.

Steg 04

Presentation

Nu är det dags för dig och ditt team att träffa de kandidaterna vi valt ut efter de kompetensbaserade intervjuerna. Innan ni träffar varje kandidat får ni en kort sammanfattning från intervjuerna och en återkoppling på testerna. Kom ihåg att vara väl förberedd inför intervjun och sälja in arbetsplatsen på ett bra sätt och realistiskt sätt! Här sätts förväntningarna från kandidatens sida.

Steg 05

Referenser och uppföljning

Vi rekryterar kompetensbaserat hela vägen. För att få så objektiva referenser som möjligt jobbar vi med en digital app där referenspersonerna får uttala sig om de viktigaste kompetenserna vi tagit fram tillsammans med dig. Vi tar alltid två referenser, varav minst en tidigare chef. När ni kommit överens, skrivit avtal och rekryteringen är slutförd följer vi upp processen med både dig och din nya medarbetare efter en månad och efter fem månader för att säkerställa att allt fungerar bra och att båda parter nöjda med oss som rekryteringsföretag. Skulle det inte fungera så där bra som vi hade tänkt oss har vi alltid en garantiperiod på sex månader.

rekryteringsprocess efter intervju

Rätt person för jobbet

Vem letar du efter?

Beskriv den roll du söker så kontaktar vi dig med ett lösningsförslag inom kort.