Skip to content
Denna position har redan blivit tillsatt

HR-chef till Visit Sweden

Nu söker vi en HR-chef till kommunikationsbolaget för Sverige! En spännande utmaning som du kanske är redo att anta? Har du en bred kompetens och erfarenhet inom HR så bör du läsa vidare.

Erbjudande

Visit Sweden är kommunikationsbolaget för Sverige som arbetar för att stärka varumärket Sverige internationellt och marknadsföra svenska destinationer och upplevelser utomlands. Vår vision är ambitiös, våra strategiska målsättningar är tydliga och vår affärsplan är uppdaterad och vässad. Hos oss får du arbeta i en dynamisk, internationell och varierande miljö med högt i tak där du är en del av att stärka Sverige som resmål och varumärke. Vi värderar delaktighet, samsyn och samarbete.

Om rollen

Som HR-chef har du ett övergripande ansvar för bolagets HR-strategier/processer samt implementering av dessa genom ansvariga chefer. HR arbetar för ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt och utvecklande ledarskap. Rollen förutsätter flexibilitet och omfördelning av arbetsuppgifter från tid till annan. Här är såväl strategisk HR som den operativa vardagen med akuta ärenden viktiga. Det är du som ser till att det blir utfört och också utför själv. Tjänsten är placerad på Visit Swedens huvudkontor i Stockholm och rapporterar till VD.

Vem söker vi?

För att lyckas och trivas i rollen har du bred erfarenhet av HR – såväl strategisk som operativ med betoning på operativ. Du är initiativrik med högt ”affärsdriv”. Minst fem års erfarenhet av liknande roll och van att förstå olika kulturer och arbete i andra länder. Du har en högskoleexamen inom PA. Du talar och skriver svenska och engelska flytande.

 Ansvarsområden

  • Ge bolagets chefer operativt stöd i olika HR-frågor t.ex i rekryteringar, arbetsrätt, avtal, lön och förmåner, avslut av anställningar, konflikter, svåra samtal, sjukdom och rehabilitering, arbetsmiljö eller teamutveckling.
  • Ständiga förbättringar inom HR-området genom utveckling av policys, rutiner, checklistor. HR-processerna skall stödja ett agilt, modernt och globalt arbetssätt.
  • Strategisk och taktisk resurs för ledningen, ge hjälp till ledningen att fatta rätt beslut utifrån verksamhetsmålen. HR skall synliggöra organisationens behov och hjälpa ledningen att prioritera.
  • Säkerställa att lagar och regler följs inom HR.
  • Ansvara för personalhandboken och för återkommande projekt såsom lönerevision, medarbetarundersökning och rapportering av statistik och nyckeltal till hållbarhet- och årsredovisning.

 Mer om Visit Sweden

Visit Sweden bildades 1995 och ägs till lika delar av svenska staten via Näringsdepartementet och av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vi har 75 medarbetare, omsätter cirka 280 MSEK och verkar på marknader världen över, bland annat genom egna kontor i sju länder. Visit Swedens arbete med att marknadsföra Sverige som land och destination ger effekt på hela den svenska ekonomin.

Antalet utländska besökare växer stadigt liksom den totala exportintäkten av utländsk turism som har ökat med 194 procent sedan år 2000. Visit Sweden eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Läs gärna mer på: www.corporate.visitsweden.com eller www.visitsweden.com 

Intresserad?

I den här rekryteringen samarbetar Visit Sweden med Wise Professionals. Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Jan Rosing via mail jan.rosing@wise.se eller på telefon 076-620 29 52 om något är oklart. Vi ser fram emot att få din ansökan omgående via wise.se, dock senast 2018-02-21.